ANEXA nr. I: TABLOUL cuprinzând impozitele şi taxele locale

I. ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. I, PRECUM ŞI AL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE care se indexează anual în condiţiile art. 67 şi art. 74 alin.(1) lit. b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată pentru anul 2004CAPITOLUL II IMPOZITUL PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice Art. 5 alin.(1) - ANEXA Nr. 1


Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

1

Clădiri:

X

X

a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale

5.900.000

3.500.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.600.000

1.000.000

2

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii

X

X

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

1.000.000

900.000
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

600.000

400.000

CAPITOLUL III IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
Art. 12 alin.(1)- ANEXA Nr. 3
- lei/m2 -

Zona în cadrul localităţii

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

II

A

4.760

B

3.320

C

2.100

D

1.110

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 12 alin.(1)- ANEXA Nr. 4
- lei/m2 -

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Zona

Zona I

Zona a II-a

Zona a III-a

Zona a IV-a

1

Terenuri cu construcţii*)

44

40

36

32

2

Arabil

68

52

44

36

3

Păşuni

52

44

36

28

4

Fâneţe

52

44

36

28

5

Vii

112

88

68

44

6

Livezi

132

112

88

68

7

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

68

52

44

36

8

Terenuri cu ape

36

28

20

X

*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor

TAXA PE TEREN Art. 18 alin.(1)
- lei/km -

Taxa pe teren

VALORILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

a) pentru drumuri

222.000

b) pentru căi ferate normale

432.000

c) pentru căi ferate înguste

222.000

CAPITOLUL IV TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Art. 21 alin.(1) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. I Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

- lei/an/500 cm3 sau fracţiune -

Persoane fizice

Persoane juridice

a) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3, inclusiv

65.000

84.500

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

80.000

104.000

c) autobuze, autocare, microbuze

130.000

169.000

d) autovehicule de până la 12 tone, inclusiv

140.000

182.000

e) tractoare înmatriculate

87.000

113.100

f) motociclete, motorete şi scutere

33.000

42.900
Art. 21 alin.(2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. II Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:


NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004Taxa - lei/an/autovehicul -
Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensiePersoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice


1. Autovehicule cu două axe şi cu masa

X

X

X

X


a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

1.106.000

1.437.800

1.217.000

1.582.100


b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

1.217.000

1.582.100

1.327.000

1.725.100


c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

1.327.000

1.725.100

1.548.000

2.012.400


d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

1.548.000

2.012.400

3.097.000

4.026.100


2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa

X

X

X

X


a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

1.217.000

1.582.100

1.327.000

1.725.100


b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

1.327.000

1.725.100

1.438.000

1.869.400


c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

1.438.000

1.869.400

1.770.000

2.301.000


d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

1.770.000

2.301.000

2.765.000

3.594.500


e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

2.765.000

3.594.500

4.203.000

5.463.900


f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

2.765.000

3.594.500

4.203.000

5.463.900


3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa

X

X

X

X


a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.770.000

2.301.000

1.880.000

2.444.000


b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

1.880.000

2.444.000

2.765.000

3.594.500


c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

2.765.000

3.594.500

4.424.000

5.751.200


d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

4.424.000

5.751.200

6.636.000

8.626.800


e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

4.424.000

5.751.200

6.636.000

8.626.800
Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. III Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport masă totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Taxa - lei/an/autovehicul -

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

1.106.000

1.437.800

1.217.000

1.582.100

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

1.217.000

1.582.100

1.327.000

1.725.100

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

1.327.000

1.725.100

1.438.000

1.869.400

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

1.438.000

1.869.400

1.548.000

2.012.400

e) peste 20 t dar nu mai mult de 22 t

1.548.000

2.012.400

1.659.000

2.156.700

f) peste 22 t dar nu mai mult de 23 t

1.659.000

2.156.700

1.770.000

2.301.000

g) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

1.770.000

2.301.000

2.212.000

2.875.600

h) peste 25 t dar nu mai mult de 28 t

2.212.000

2.875.600

3.760.000

4.888.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

1.327.000

1.725.100

1.438.000

1.869.400

b) peste 25 t dar nu mai mult de 26 t

1.438.000

1.869.400

1.770.000

2.301.000

c) peste 26 t dar nu mai mult de 28 t

1.770.000

2.301.000

2.212.000

2.875.600

d) peste 28 t dar nu mai mult de 29 t

2.212.000

2.875.600

2.544.000

3.307.200

e) peste 29 t dar nu mai mult de 31 t

2.544.000

3.307.200

4.092.000

5.319.600

f) peste 31 t dar nu mai mult de 33 t

4.092.000

5.319.600

5.751.000

7.476.300

g) peste 33 t dar nu mai mult de 36 t

5.751.000

7.476.300

8.737.000

11.358.100

h) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

5.751.000

7.476.300

8.737.000

11.358.100

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

4.645.000

6.038.500

6.304.000

8.195.200

b) peste 38 t dar nu mai mult de 40 t

6.304.000

8.195.200

8.848.000

11.502.400

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.871.000

5.032.300

5.530.000

7.189.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.530.000

7.189.000

7.742.000

10.064.600

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

7.742.000

10.064.600

8.737.000

11.358.100Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.097.000

4.026.100

3.429.000

4.457.700

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

3.429.000

4.457.700

4.092.000

5.319.600

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

4.092.000

5.319.600

8.295.000

10.783.500

Art. 21 alin. (4) - ANEXA Nr. 6 lit. B Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

Capacitatea

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Taxa - lei/an -

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

65.000

84.500

b) între 1 şi 3 tone inclusiv

215.000

279.500

c) între 3 şi 5 tone inclusiv

323.000

419.900

d) peste 5 tone

409.000

531.700

2. Pentru mijloace de transport pe apă:

X

X

a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal

111.000

144.300

b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

332.000

431.600

c) bărci cu motor

664.000

863.200

Art. 28 - ANEXA Nr. 7 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor:

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Taxa - lei/m2 -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:

X

1.1. în mediul urban:

X

a) până la 150 m2 inclusiv

35.000

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

47.000

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

60.000

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

72.000

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

85.000

f) peste 1.000 m2

85.000 + 130 lei/m.p. pt. ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m.p.

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire 1% din valoarea autorizată a lucrărilor inclusiv instalaţiile aferente acestora.

Pentru clădiri destinate pentru locuinţă şi anexe gospodăreşti, taxele se reduc cu 50%.

Sunt scutite de taxe de autorizare lăcaşurile de cult şi anexele acestora, lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public de stat, lucrările de interes public local şi construcţiile instituţiilor publice.

2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este:

48.000

Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază dacă nu au fost autorizate odată cu acestea 3% din valoarea autorizată a construcţiei.

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este:

48.000

Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi a amenajărilor, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.

În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa clădirii supusă demolării.

Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi a autorizaţiei de construire 30% din valoarea taxei iniţiale.

4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare instalaţie este:

73.000

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe, rulote, camping 2% din valoarea autorizată a lucrării sau construcţiei.

5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este:

364.000

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa datorată este:

61.000B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004

Taxa - lei -

1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

X

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi

75.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

130.000

c) pentru liber-profesionişti

200.000

d) pentru mori, prese de ulei şi darace

400.000

e)pentru activităţi de proiectare

1.000.000

f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus

1.000.000

2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

121.000

3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

a.1. la scara 1:500

240.000

a.2. la scara 1:1.000

360.000

a.3. la scara 1:2.000

480.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

300.000

Pentru viza trimestrială a certificatului de producător

50.000

CAP. VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA Şl PUBLICITATE

Extras din norma juridică


Art. 31(2) pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau altele asemenea mijloace.

130.000 lei/an/m.p. sau fracţiune

Art. 32(3) pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa se stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora:

200.000 lei/an/m.p. sau fracţiune

CAP. VII IMPOZITUL PE SPECTACOL

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 35(1) lit. a) în cazul videotecilor

4.000 lei/m.p./zi

Art. 35(1) lit. b)în cazul discotecilor

8.000 lei/m.p/zi

Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii sportive – 2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor.

Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter ocazional 5% asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor.

CAPITOLUL IX ALTE IMPOZITE ŞI TAXE

ALTE TAXE LOCALE

Art. 48 (1) taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie

Elevi + studenţi 10.000


Adulţi 20.000

Art. 48 (2) pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit;

100.000

Art. 48 (3) taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, pentru fiecare vehicul

150.000 lei/an


II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004
- lei -

Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 342.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

17.000

b) între 342.001 lei şi 3.420.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

17.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 342.000 lei

c) între 3.420.001 lei şi 34.200.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

325.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.420.000 lei

d) între 34.200.001 lei şi 171.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

2.787.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 34.200.000 lei

e) între 171.000.001 lei şi 342.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

10.995.000 lei +4% pentru ce depăşeşte

171.000.000 lei

f) între 342.000.001 lei şi 1.710.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

17.835.000 lei +2% pentru ce depăşeşte

342.000.000 lei

g) peste 1.710.000.001 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

45.195.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte

1.710.000.000 lei

(2) Taxa aferentă acestei contestaţiei nu poate depăşi suma de ...............1), indiferent de valoarea contestată

1.710.000 1)

Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

171.000

a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

103.000

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

85.000

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj

171.000

d) cereri de recuzare în materie civilă

34.000

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

85.000

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

85.000

g) contestaţii în anulare

85.000

h) cereri de revizuire

85.000

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

171.000

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti

171.000

k) cereri de strămutare în materie civilă

34.000

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

34.000

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

34.000

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

342.000

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen

34.000

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

85.000

o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată

342.000

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

3.420.000

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

X

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

342.000

- efectuarea de comisii rogatorii

684.000

s) cereri de înfiinţare a popririi

85.000

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

17.000

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

7.000/pagină

ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

7.000

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

34.000

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

7.000

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

171.000

Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării

X

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

342.000

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

171.000

Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

342.000

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

342.000

Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

342.000

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

342.000

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

342.000

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

171.000

Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

X

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

342.000

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

68.000

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

51.000

Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

68.000

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

68.000

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

34.000

Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu 17.000 1)

17.000 1)

Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

68.000

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

68.000

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

34.000

Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel.

X

a) până la 3.420.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

4%, dar nu mai puţin de 34.000 lei

b) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

137.000 lei +3% pentru suma ce depăşeşte 3.420.000 lei

c) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

547.000 lei +2% pentru suma ce depăşeşte 17.100.000 lei

d) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

889.000 lei +1,5% pentru suma ce depăşeşte 34.200.000 lei

e) peste 51. 000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

1.197.000 lei +1% pentru suma ce depăşeşte 51.000.000 lei

(4) înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de

342.000

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie

34.000

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1 938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

68.000

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

17.000

Art. 11 (2) Se timbrează cu ....................1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ............

34.000 1)

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

68.000

Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

68.000

III. ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004
- lei -

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE Şl SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin.(1), după cum urmează:

X

a) până la 128.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

3% dar nu mai puţin de 257.000 lei

b) de la 128.000.001 lei la 257.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

3.850.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 128.000.000 lei

c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

6.420.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 257.000.000 lei

d) de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

10.260.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 513.000.000 lei

e) de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

30.790.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte

2.566.000.000 lei

f) peste 5.133.000.001 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

50.050.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.133.000.000 lei

2. Autentificarea testamentelor

77.000

3. Autentificarea actelor de partaj

257.000

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

77.000

5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă

103.000

7. Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de

128.000 lei

8. Autentificarea procurilor

51.000

9. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8

0,5% din valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 128.000 lei'

10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora

257.000

11. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora

103.000

12. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare

103.000

13. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

15.000

14. întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin

257.000

15. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act

51.000

16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie

15.000

17. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar

26.000

18. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar

15.000

19. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale

26.000

20. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel:

X

a) până la 51.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

3% dar nu mai puţin de 51.000 lei pentru fiecare moştenitor

b) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

1.540. 000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 51. 000.000 lei

c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

5.650.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 257.000.000 lei

d) peste 513.000.001 lei

- plafon valoric pentru anul 2004

8.213.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 513.000.000 lei

21. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act

15.000


IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004
- lei -

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

X

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2.000

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2.000

- pentru animale peste 2 ani

6.000

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

10.000

- pentru animale peste 2 ani

28.000

4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

35.000

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

10.000

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

7.000

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

93.000

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

6.000

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

6.000

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

6.000

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate :

6.000

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

2.000

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

2.000

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

35.000

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

38.000

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

2.000

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

14.000

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

7.000

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

22.000

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

35.000

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

44.000

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

86.000

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

108.000

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

131.000

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

230.000

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv

456.000

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

910.000

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

65.000

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

2.609.000

CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1 991

93.000 lei/hectar sau fracţiune de hectar

V. AMENZILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 36/2002, REPUBLICATĂ

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004
- lei -

Art. 43. (1) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.200.000 1).

2.200.000 1)

Art. 70. (2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 600.000 1) lei la 1.100.000 2) lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.100.000 3) lei la 3.300.000 4) lei.

600.000 1)

1.100.000 2)

1.100.000 3)

3.300.000 4)ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

FĂLTICENI


Anexă

  1. TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE


A. Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel, în pieţe, din:


a) vehicule-căruţe 25.000 lei/zi

b) autovehicule până la 1 tonă 50.000 lei/zi

c) autovehicule până la 1 tonă cu remorcă 75.000 lei/zi

d) autovehicule între 1 tonă şi 3 tone 100.000 lei/zi

e) autovehicule peste 3 tone 150.000 lei/zi

f) autovehicule peste 5 tone cu remorcă sau autotrenuri 200.000 lei/zi


B. Taxe pentru folosirea platourilor, teraselor şi tarabelor din pieţe, de către:


a) producători particulari 10.000 lei/zi/m.p.

b) agenţi economici (S.C.,A.F.,P.F.) 15.000 lei/zi/m.p.


C. Taxe pentru depozitarea temporară a mărfurilor, pe orizontală sau verticală, pe platou şi în jurul mesei cu:


a) prod. în vrac/pepeni, varză etc. val. a 1 Kg marfă/m.p./zi

b) lădiţe cv. ½ Kg marfă/buc./zi

c) lăzi tip P 3 cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

d) saci cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

e) butoaie până la 100 Kg cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

f) butoaie peste 100 Kg cv. a 2 Kg marfă/buc./zi


D. Taxe pentru folosirea temporară a platourilor din pieţe pentru expunerea spre vânzare de:


a) flori naturale 20.000 lei /m.p./zi

b) răsaduri 10.000 lei /m.p./zi

c) pomi fructiferi 10.000 lei /m.p./zi


E. Taxe pentru vânzarea de:


a) păsări 5.000 lei /buc./zi

b) păsări exotice 5.000 lei /buc./zi

c) peşti exotici 5.000 lei /acvariu/zi

d) pui de o zi 500 lei/buc./zi


F. Taxe pentru ocuparea platourilor limitrofe pieţelor agroalimentare şi oboarelor, cu mijloace de transport goale, astfel:


a) autoturisme 3.000 lei /h

b) camioane 5.000 lei /h

c) tractoare cu remorcă 10.000 lei /h

d) microbuze 5.000 lei/h


G. Taxe pentru folosirea locurilor ocupate de spaţii comerciale, din pieţe:


a) Activităţi de alimentaţie şi comerţ cu mărfuri

- TEREN 2,5 EUR /m.p./lună

- SPAŢII – spaţii vânzare 3 EUR /m.p./lună

– spaţii magazie 1,5 EUR /m.p./lună


b) Activităţi de comerţ şi desfacere băuturi alcoolice

- TEREN 3 EUR /m.p./lună

- SPAŢII 1,5 EUR /m.p./lună


c) Activităţi de prestări servicii 1,5 EUR /m.p./lună


- Taxele de la acest punct se încasează în lei, la cursul leu / EUR din prima zi a lunii în care se efectuează plata  1. TÂRG


A. Expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie:


a) la masă acoperită 15.000 lei/m.p./zi

b) la platou 1.000 lei/m.p./zi

c) din şi de pe autoturisme 75.000 lei/auto/zi

d) din mână 30.000 lei/pers./zi


B. Expunerea spre vânzare a covoarelor:


a) de pe gard sau platou 5.000 lei/zi


C. Intrarea vizitatorilor - gratuit  1. STABILIREA DE TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN PIEŢE


A. Pentru închiriat:


a) cântar cu tirizie 15.000 lei/buc./zi

b) cântar zecimal 30.000 lei/buc./zi

c) halat pentru vânzare carne 10.000 lei/buc./zi

d) halat pentru vânzare produse lactate 5.000 lei/buc./zi

e) butuc tranşat carne 5.000 lei/buc./zi

f) dulap frigorific 100.000 lei/buc./zi

g) masă pentru desfacere produse din carne 40.000 lei/buc./zi

h) masă pentru desfacere produse lactate 10.000 lei/buc./ziB. Efectuarea unei cântăriri 2.000 lei


C. Folosirea cabinei la grupul sanitar 2.000 lei/pers.


D. Cazare producători particulari 25.000 lei/pat/noapte


E. Certificat cumpărări mărfuri 3% din valoarea mărfurilor de cumpărat


cu excepţia unităţilor bugetare

-gratuit-


  1. TAXA DE AUTORIZARE PENTRU DESFACEREA PRODUSELOR DE CĂTRE SOCIETĂŢI COMERCIALE SAU ASOCIAŢII FAMILIALE DIN AFARA LOCALITĂŢIIA. Taxa de autorizare emisă de Primăria municipiului Fălticeni 250.000 lei/an


B. Nerespectarea punctului A constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.500.000 lei.3