ANEXA nr. I: TABLOUL cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2005


IMPOZITUL PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice


Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale

6.313.000

3.745.000

2. Clădiri cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă, şipci şi alte materiale asemănătoare

1.712.000

1.070.000

3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri având pereţii din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

1.070.000

963.000

4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri având pereţii din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

642.000

428.000

5. Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca locuinţă

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii


6. Subsol, demisol sau mansardă utilizată în alte scopuri decât cel de locuinţă

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează prin aplicarea coeficienţilor de corecţie


Zona

Coef. de corecţie

Coef. de corecţie pentru bloc cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente

A

1,20

1,10

B

1,15

1,05

C

1,10

1,00

D

1,05

0,95Bonificaţia prevăzută la art. 255, al. 2 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat de persoane fizice pentru întregul an, până la data de 15 martie, se stabileşte la 10%.


IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
- lei/m2 -

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

II

A

5.095

B

3.555

C

2.259

D

1.190IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
- lei/m2 -

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Zona

Zona I

Zona a II-a

Zona a III-a

Zona a IV-a

1

Teren arabil

76

56

48

40

2

Păşune

56

48

40

32

3

Fâneaţă

56

48

40

32

4

Vie

124

96

76

48

5

Livadă

144

124

96

76

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

76

56

48

40

7

Teren cu ape

40

32

24

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

xCoeficientul de corecţie aplicat corespunzător rangului II este 4 .

Impozitul pe terenul extravilan = 11.000 lei/ha

Bonificaţia prevăzută la art. 260, al. 2 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat de persoane fizice, până la data de 15 martie se stabileşte la 10%.  1. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

Tipul mijlocului de transport

- lei/an/500 cm3 sau fracţiune -

Persoane fizice

Persoane juridice

a) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3, inclusiv

70.000

84.000

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

86.000

103.200

c) autobuze, autocare, microbuze

140.000

168.000

d) autovehicule de până la 12 tone, inclusiv

150.000

180.000

e) tractoare înmatriculate

93.000

111.600

f) motociclete, motorete şi scutere

35.000

42.000

În cazul unui ataş, taxa pentru acesta este 50% din taxa pentru motorete, motociclete, scutere.

Bonificaţia prevăzută la art. 265, al. 2, pentru plata cu anticipaţie a taxei auto datorate de persoanele fizice pentru întregul an până la 15 martie se stabileşte

la 10%.

Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

Taxa - lei/an/autovehicul -

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Autovehicule cu două axe şi cu masa

X

X

X

X

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

1.184.000

1.420.800

1.302.000

1.562.400

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

1.302.000

1.562.400

1.420.000

1.562.400

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

1.420.000

1.704.000

1.656.000

1.987.200

d) peste 15 t

1.656.000

1.987.200

3.314.000

3.976.800

2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa

X

X

X

X

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

1.302.000

1.562.400

1.420.000

1.704.000

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

1.420.000

1.704.000

1.539.000

1.846.800

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

1.539.000

1.846.800

1.894.000

2.272.800

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

1.894.000

2.272.800

2.959.000

3.550.800

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

2.959.000

3.550.800

4.497.000

5.396.400

f) peste 25 t

2.959.000

3.550.800

4.497.000

5.396.400

3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa

X

X

X

X

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.894.000

2.272.800

2.012.000

2.414.400

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

2.012.000

2.414.400

2.959.000

3.550.800

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

2.959.000

3.550.800

4.734.000

5.680.800

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

4.734.000

5.680.800

7.101.000

8.521.200

e) peste 31 t

4.734.000

5.680.800

7.101.000

8.521.200


Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport masă totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)

Taxa - lei/an/autovehicul -

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

1.076.000

1.291.200

1.302.000

1.562.400

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

1.302.000

1.562.400

1.420.000

1.704.000

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

1.420.000

1.704.000

1.539.000

1.846.800

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

1.539.000

1.846.800

1.656.000

1.987.200

e) peste 20 t dar nu mai mult de 22 t

1.656.000

1.987.200

1.775.000

2.130.000

f) peste 22 t dar nu mai mult de 23 t

1.775.000

2.130.000

1.894.000

2.272.800

g) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

1.894.000

2.272.800

2.367.000

2.840.400

h) peste 25 t

2.367.000

2.840.400

4.023.000

4.827.600

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

1.420.000

1.704.000

1.539.000

1.846.800

b) peste 25 t dar nu mai mult de 26 t

1.539.000

1.846.800

1.894.000

2.272.800

c) peste 26 t dar nu mai mult de 28 t

1.894.000

2.272.800

2.367.000

2.840.400

d) peste 28 t dar nu mai mult de 29 t

2.367.000

2.840.400

2.722.000

3.266.400

e) peste 29 t dar nu mai mult de 31 t

2.722.000

3.266.400

4.379.000

5.254.800

f) peste 31 t dar nu mai mult de 33 t

4.379.000

5.254.800

6.154.000

7.384.800

g) peste 33 t dar nu mai mult de 36 t

6.154.000

7.384.800

9.349.000

11.218.800

h) peste 36 t

6.154.000

7.384.800

9.349.000

11.218.800

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

4.970.000

5.964.000

6.745.000

8.094.000

b) peste 38 t

6.745.000

8.094.000

9.467.000

11.360.400

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

4.142.000

4.970.400

5.917.000

7.100.400

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.917.000

7.100.400

8.284.000

9.940.800

c) peste 40 t

8.284.000

9.940.800

9.349.000

11.218.800


Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

(în tone)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:

X

X

X

X

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.314.000

3.976.800

3.669.000

4.402.800

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

3.669.000

4.402.800

4.379.000

5.254.800

c) peste 40 t

4.379.000

5.254.800

8.876.000

10.651.200

Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

Capacitatea

Taxa - lei/an -

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

70.000

84.000

b) între 1 şi 3 tone inclusiv

230.000

276.000

c) între 3 şi 5 tone inclusiv

346.000

415.200

d) peste 5 tone

438.000

525.600

2. Pentru mijloace de transport pe apă:

X

X

a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal

119.000

142.800

b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

356.000

427.200

c) bărci cu motor

711.000

853.200


TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

Art. 267, 268 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor:

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

Taxa - lei/m2 -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:

X

1.1. în mediul urban:

X

a) până la 150 m2 inclusiv

38.000

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

50.000

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

64.000

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

77.000

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

91.000

f) peste 1.000 m2

91.000 + 139 lei/m.p. pt. ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m.p.

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire 1% din valoarea autorizată a lucrărilor inclusiv instalaţiile aferente acestora.

Pentru clădiri destinate pentru locuinţă şi anexe gospodăreşti, taxele se reduc cu 50%.

Sunt scutite de taxe de autorizare lăcaşurile de cult şi anexele acestora, lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public de stat, lucrările de interes public local şi construcţiile instituţiilor publice.

2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este:

54.000 lei pentru fiecare m.p. afectat

Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază dacă nu au fost autorizate odată cu acestea 3% din valoarea autorizată a construcţiei.


3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este:

54.000 lei pentru fiecare m.p. suprafaţă ocupată de construcţie

Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi a amenajărilor, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.

În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa clădirii supusă demolării.

Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi a autorizaţiei de construire 30% din valoarea taxei iniţiale.

4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare instalaţie este:

80.000 lei

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe, rulote, camping 2% din valoarea autorizată a lucrării sau construcţiei.

5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este:

107.000 lei

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa datorată este:

64.000 lei


B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

Taxa - lei -

1. Pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:

535.000

2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

130.000

3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

214.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

535.000


TAXA PENTRU FOLOSIREA SERVICIILOR DE RECLAMA Şl PUBLICITATE

Pentru folosirea serviciilor de publicitate prin afişaj, panouri sau altele asemenea mijloace:

161.000 lei/m.p. sau fracţiune

Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa se stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora:

214.000 lei/m.p. sau fracţiune

Pentru servicii de reclamă şi publicitate cota care se aplică la valoarea serviciilor

2%


IMPOZITUL PE SPECTACOLE

      1. În cazul videotecilor

4.800 lei/m.p./zi

În cazul discotecilor

9.600/lei/m.p./zi

Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii sportive – 2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor.

Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter ocazional 5% asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor.


ALTE TAXE LOCALE

Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie

30.000 lei pentru adulţi

15.000 lei pentru elevi şi studenţi

Pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de echipamente destinate obţinerii de venit;

119.000 lei/zi

Taxe pentru vehiculele lente pentru fiecare vehicul

200.000 lei/ziSANCŢIUNI

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 535.000 1) lei la 1.070.000 2) lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.070.000 3) lei la 3.200.000 4)

Nivelurile pentru anul 2004

Nivelurile actualizate pentru anul 2005

500.000 1)

1.000.000 1)

1.000.000 1)

3.000.000 1)

535.000 1)

1.070.000 2)

1.070.000 3)

3.200.000 4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.140.000 1) lei la 10.170.000 2) lei

2.000.000 1)

10.000.000 2)

2.140.000 1)

10.700.000 2)


II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2005
- lei -

Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 366.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

19.000

b) între 366.001 lei şi 3.660.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

19.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 366.000 lei

c) între 3.660.001 lei şi 36.594.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

348.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.660.000 lei

d) între 36.594.001 lei şi 182.970.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

2.982.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 36.594.000 lei

e) între 182.970.001 lei şi 365.940.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

11.765.000 lei +4% pentru ce depăşeşte

182.970.000 lei

f) între 365.940.001 lei şi 1.829.700.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

19.084.000 lei +2% pentru ce depăşeşte

365.940.000 lei

g)peste 1.829.700.001 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

48.359.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte

1.829.700.000 lei

(2) Taxa aferentă acestei contestaţiei nu poate depăşi suma de ...............1), indiferent de valoarea contestată

1.830.000 1)

Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

183.000

a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

110.000

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

91.000

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj

183.000

d) cereri de recuzare în materie civilă

37.000

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

91.000

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

91.000

g) contestaţii în anulare

91.000

h) cereri de revizuire

91.000

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

183.000

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti

183.000

k) cereri de strămutare în materie civilă

37.000

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

37.000

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

37.000

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

366.000

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen

37.000

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

91.000

o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată

366.000

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

3.660.000

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

X

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

366.000

- efectuarea de comisii rogatorii

732.000

s) cereri de înfiinţare a popririi

91.000

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

19.000

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

8.000/pagină

ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

8.000

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

37.000

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

8.000

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

183.000

Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării

X

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

366.000

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

183.000

Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

366.000

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

366.000

Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

366.000

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

366.000

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

366.000

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

183.000

Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

X

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

366.000

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

73.000

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

55.000

Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

73.000

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

73.000

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

37.000

Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu 19.000 1)

19.000 1)

Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

73.000

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

73.000

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

37.000

Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel.

X

a) până la 3.660.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

4%, dar nu mai puţin de 37.000 lei

b) de la 3.660.001 lei la 18.297.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

147.000 lei +3% pentru suma ce depăşeşte 3.660.000 lei

c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

586.000 lei +2% pentru suma ce depăşeşte 18.297.000 lei

d) de la 36.594.001 lei la 54.570.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

952.000 lei +1,5% pentru suma ce depăşeşte 36.594.000 lei

e) peste 54.570.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

1.281.000 lei +1% pentru suma ce depăşeşte 54.570.000 lei

(4) înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de

366.000

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie

37.000

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1 938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

73.000

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

19.000

Art. 11 (2) Se timbrează cu ....................1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ............

37.000 1)

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

73.000

Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

73.000


III. ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2005
- lei -

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE Şl SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin.(1), după cum urmează:

X

a) până la 136.960.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

3% dar nu mai puţin de 275.000 lei

b) de la 136.960.001 lei la 274.990.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

4.120.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 136.960.000 lei

c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

6.870.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 274.990.000 lei

d) de la 548.910.001 lei la 2.745.620.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

10.978.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 548.910.000 lei

e) de la 2.745.620.001 lei la 5.492.310.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

32.945.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte

2.745.620.000 lei

f) peste 5.492.310.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

53.554.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.492.310.000 lei

2. Autentificarea testamentelor

83.000

3. Autentificarea actelor de partaj

275.000

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

83.000

5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă

111.000

6. Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de

137.000 lei

7. Autentificarea procurilor

55.000

8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8

0,5% din valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 137.000 lei'

9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora

275.000

10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora

111.000

11. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare

111.000

12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

16.000

13. întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin

275.000

14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act

55.000

15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie

16.000

16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar

28.000

17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar

16.000

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale

28.000

19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel:

X

a) până la 54.570.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

3% dar nu mai puţin de 55.000 lei pentru fiecare moştenitor

b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

1.648. 000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 54.570.000 lei

c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

6.046.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 274.990.000 lei

d) peste 548.910.001 lei

- plafon valoric pentru anul 2005

8.788.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 548.910.000 lei

21. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act

16.000


IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2005
- lei -

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

X

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

3.000

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

3.000

- pentru animale peste 2 ani

7.000

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

11.000

- pentru animale peste 2 ani

30.000

4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

38.000

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

11.000

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

8.000

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

100.000

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

7.000

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

7.000

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

7.000

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate :

7.000

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

3.000

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

3.000

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

38.000

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

41.000

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

3.000

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

15.000

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

8.000

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

24.000

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

38.000

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

47.000

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

92.000

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

116.000

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

141.000

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

247.000

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv

488.000

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

978.000

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

70.000

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

2.792.000

CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/ 1991

100.000 lei/hectar sau fracţiune de hectarROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

FĂLTICENI


Anexă

  1. TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE


A. Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel, în pieţe, din:


a) vehicule-căruţe 25.000 lei/zi

b) autovehicule până la 1 tonă 50.000 lei/zi

c) autovehicule până la 1 tonă cu remorcă 75.000 lei/zi

d) autovehicule între 1 tonă şi 3 tone 100.000 lei/zi

e) autovehicule peste 3 tone 150.000 lei/zi

f) autovehicule peste 5 tone cu remorcă sau autotrenuri 200.000 lei/zi


B. Taxe pentru folosirea platourilor, teraselor şi tarabelor din pieţe, de către:


a) producători particulari 10.000 lei/zi/m.p.

b) agenţi economici (S.C.,A.F.,P.F.) 15.000 lei/zi/m.p.


C. Taxe pentru depozitarea temporară a mărfurilor, pe orizontală sau verticală, pe platou şi în jurul mesei cu:


a) prod. în vrac/pepeni, varză etc. val. a 1 Kg marfă/m.p./zi

b) lădiţe cv. ½ Kg marfă/buc./zi

c) lăzi tip P 3 cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

d) saci cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

e) butoaie până la 100 Kg cv. a 1 Kg marfă/buc./zi

f) butoaie peste 100 Kg cv. a 2 Kg marfă/buc./zi


D. Taxe pentru folosirea temporară a platourilor din pieţe pentru expunerea spre vânzare de:


a) flori naturale 20.000 lei /m.p./zi

b) răsaduri 10.000 lei /m.p./zi

c) pomi fructiferi 10.000 lei /m.p./zi


E. Taxe pentru vânzarea de:


a) păsări 5.000 lei /buc./zi

b) păsări exotice 5.000 lei /buc./zi

c) peşti exotici 5.000 lei /acvariu/zi

d) pui de o zi 500 lei/buc./zi


F. Taxe pentru ocuparea platourilor limitrofe pieţelor agroalimentare şi oboarelor, cu mijloace de transport goale, astfel:


a) autoturisme 3.000 lei /h

b) camioane 5.000 lei /h

c) tractoare cu remorcă 10.000 lei /h

d) microbuze 5.000 lei/h


G. Taxe pentru folosirea locurilor ocupate de spaţii comerciale, din pieţe:


a) Activităţi de alimentaţie şi comerţ cu mărfuri

- TEREN 2,5 EUR /m.p./lună

- SPAŢII – spaţii vânzare 3 EUR /m.p./lună

– spaţii magazie 1,5 EUR /m.p./lună


b) Activităţi de comerţ şi desfacere băuturi alcoolice

- TEREN 3 EUR /m.p./lună

- SPAŢII 1,5 EUR /m.p./lună


c) Activităţi de prestări servicii 1,5 EUR /m.p./lună


- Taxele de la acest punct se încasează în lei, la cursul leu / EUR din prima zi a lunii în care se efectuează plata  1. TÂRG


A. Expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie:


a) la masă acoperită 15.000 lei/m.p./zi

b) la platou 1.000 lei/m.p./zi

c) din şi de pe autoturisme 75.000 lei/auto/zi

d) din mână 30.000 lei/pers./zi


B. Expunerea spre vânzare a covoarelor:


a) de pe gard sau platou 5.000 lei/zi

C. Intrarea vizitatorilor - gratuit  1. STABILIREA DE TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN PIEŢE


A. Pentru închiriat:


a) cântar cu tirizie 15.000 lei/buc./zi

b) cântar zecimal 30.000 lei/buc./zi

c) halat pentru vânzare carne 10.000 lei/buc./zi

d) halat pentru vânzare produse lactate 5.000 lei/buc./zi

e) butuc tranşat carne 5.000 lei/buc./zi

f) dulap frigorific 100.000 lei/buc./zi

g) masă pentru desfacere produse din carne 40.000 lei/buc./zi

h) masă pentru desfacere produse lactate 10.000 lei/buc./ziB. Efectuarea unei cântăriri 2.000 lei


C. Folosirea cabinei la grupul sanitar 2.000 lei/pers.


D. Cazare producători particulari 25.000 lei/pat/noapte


E. Certificat cumpărări mărfuri 3% din valoarea mărfurilor de cumpărat


cu excepţia unităţilor bugetare

-gratuit-


  1. TAXA DE AUTORIZARE PENTRU DESFACEREA PRODUSELOR DE CĂTRE SOCIETĂŢI COMERCIALE SAU ASOCIAŢII FAMILIALE DIN AFARA LOCALITĂŢIIA. Taxa de autorizare emisă de Primăria municipiului Fălticeni 250.000 lei/an


B. Nerespectarea punctului A constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.500.000 lei.3