Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT


MUNICIPIUL FALTICENIAnunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

In conformitate cu dispozitiile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala, astazi, 16 ianuarie 2018, s-a procedat la publicarea proiectului de buget local pentru anul 2018, in vederea aducerii sale la cunostinta publicului.
Proiectul bugetului local a fost publicat pe pagina web falticeni.ro si la sediul Primariei Falticeni in data de 16.01.2018.
In perioada 16-31 ianuarie 2018, persoanele sau organizatiile interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pe adresa postala: Primaria Municipiului Falticeni, str. Republicii nr. 13, sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.


PROIECT - BUGET LOCAL 2018DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIAREAdministraţia publică fălticeneană este permanent preocupată de rezolvarea problemelor urbei într-o manieră echitabilă, competentă şi eficientă. În acest scop, face eforturi pentru a oferi fiecărui cetăţean şansa împlinirii personale şi profesionale, pentru dezvoltarea mediului social, natural, economic al municipiului şi promovarea ştiinţei, culturii, artei, creativităţii, mijloacelor de divertisment.

 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni - Compartiment Informatica / mass-media