Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandariInformatii solicitate:

   Nume persoana fizica/ denumire organizatie etc:
   Localitate:
   Adresa:
   Scopul organizatiei/ grupului sau domeniul de activitate:
   E-mail:
   Telefon:
   Propunerea modificarii proiectului de act normativ:


Nr.crt. Nr.articol Textul propus de initiator Continut propunere/ opinie/ recomandare Argumentarea propunerii/ opiniei/ recomandarii
1.


   Alte idei/sugestii/comentarii:

Mentionam ca toate sugestiile facute pentru textul de act normativ vor fi facute publice, fiind parte dintr-un proces dedicat transparentei decizionale.
Doriti ca numele dvs sa fie asociat cu aceste propuneri sau doriti ca propunerile inaintate sa fie anonime?
Datele de contact nu sunt facute publice.

Doresc sa fie mentionat numele organizatiei/ numele persoanei fizice (dupa caz) DA

Doresc sa fie anonime DA