Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 58
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 51 din 29.03.2021 privind aprobarea Cererii de Finantare si a cheltuielilor aferente proiectului “CONSTRUIRE GRADINITA" , str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI, POR/2017/10/10.1/10.1a/BI şi POR/2017/10/10.1/10.1a/ITI


Hotărârea nr. 50 din 29.03.2021 privind modificarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ", str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10 1a/7regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)


Hotărârea nr. 49 din 29.03.2021 privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli de capital în anul 2021


Hotărârea nr. 48 din 29.03.2021 privind acordarea dreptului de servitute de trecere auto şi pietonală pe terenurile proprietate publică a municipiului Fălticeni, situate pe str. Sucevei, nr. 91, înscrise în C.F. nr. 36869 şi C.F. 37459 în favoarea proprietarilor imobilelor înscrise în C.F. nr. 30163 şi C.F. nr. 30967


Hotărârea nr. 47 din 29.03.2021 privind comasarea unor corpuri de proprietate, înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 46 din 29.03.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 45 din 29.03.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren


Hotărârea nr. 44 din 29.03.2021 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 43 din 29.03.2021 privind repartizarea prin închiriere a două locuinţe sociale, situate în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 1 şi ap. 8


Hotărârea nr. 42 din 29.03.2021 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 40 m.p. teren situat în Piaţa Civică „Nada Florilor", proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializarea florilor


Pagina 1 din 58
inreg pe pagina:10