Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT


SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
În conformitate cu Hotararea nr.9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile ulterioare, respectiv a art.6, alin (2) prin care se precizeaza:
"Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila."
va informam:


Serviciul datoriei publice locale la data de 31.12.2017

Calculul gradului de indatorare a bugetului local al Municipiului Falticeni la data de 31.12.2017

Registrul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul I 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul II 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul III 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul IV 2018 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media