Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT

SERVICII OFERITE DE PRIMARIEPROGRAM DE AUDIENŢE

Primar miercuri 10.00 - 13.00
Viceprimar marţi 10.00 - 13.00
Secretar joi 10.00 - 13.00

COMPARTIMENTUL
STARE CIVILĂ

Persoane de contact:

insp. superior Mihaela Dumitriu
inspector superior Rodica Ioniţă
cons.jr.Tărnăuceanu Anton Tiberiu
referent Maria Esanu
Camera 7

Program: 8.00 - 15.00

Deschiderea succesiunii la cerere

Publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativă

Pierderea certificatelor

Înregistrarea noului născut

Eliberarea livretului de familie

Certificate internaţionale

Înregistrarea căsătoriei pentru un cetăţean străin

Înregistrarea decesului

Înregistrarea casatoriei

BIROUL FOND FUNCIAR

Persoane de contact:

consilier superior Gheorghiu Ioan
inspector superior Ancuţa Alecsiu
consilier superior Octavian Perju
Camera 11

Program: 8.00 - 16.00

Eliberarea adeverinţei pentru circulaţia juridică a terenului

Eliberarea titlului de proprietate

BIROUL
REGISTRU AGRICOL

Persoane de contact:

insp. principal Feraru Ioan Gabriel
inspector superior Carmen Bălău
Camera 11

Program: 8.00 - 16.00

Eliberare adeverinţă pentru şomaj

Eliberare adeverinţă în vederea întabularii în cartea funciară

Eliberarea biletelor de proprietate pentru animale

Eliberarea certificatului de producător

SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, AUTORITATE TUTELARĂ

Persoane de contact:

şef serviciu Rotaru Elena
referent Viorica Asofiei
inspector superior Elena Coţofrei
insp.as.Mihaela-Savetuca Pintea
Camera 1

Program: 8.00 - 16.00

Acordarea ajutorului social

Întocmirea dosarului de alocaţie copii

Acte pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Întocmirea dosarului pentru îndemnizaţia de naştere

Succesiuni pentru copii minori puşi sub interdicţie

Încadrarea în categoria persoanelor cu handicap pentru obţinerea facilităţilor acordate conform legii

Acte pentru a beneficia de masă la Cantina de ajutor social

CORP CONTROL COMERCIAL

Persoane de contact:

şef serviciu Iulian Moroşanu
Camera 28

Program: 8.00 - 16.00

Înfiinţare AF / PF (persoană fizică sau asociaţie familiară)

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unui spaţiu comercial

COMPARTIMENTUL
SPAŢIU LOCATIV

Persoane de contact:

inspector superior Marius Cireş
inspector Iulian Petru Bejenar
Camera 11

Program: 8.00 - 14.00

Atribuirea unei locuinţe

Vânzarea unei locuinţe proprietate de stat (sau trecută în proprietatea statului) către chiriaşul care a locuit în ea

SERVICIUL URBANISM

Persoane de contact:

şef serv. Urbanism Cătălin Fodor
inspector Doina Simerea
inspector Flavius Andrei Gagiu
referent superior Corneliu Bujor
Camera 9

Program: 8.00 - 16.00

Program de lucru cu publicul pentru
depunerea documentatiei de emitere a
certificatului de urbanism si a
autorizatiei de construire:
8.00 - 12.00

Obţinerea certificatului de urbanism

Eliberarea autorizaţiei de construire în vederea amplasării unui panou firmă

Eliberarea autorizaţiei de construire la o şarpantă de blocuri de locuinţe

Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare

Eliberarea certificatului de urbanism în vederea obţinerii avizelor de funcţionare

Concesionarea directă de terenuri aparţinând statului român

Concesionarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând statului român

Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare gol acces din exterior

Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare gol acces din interior

Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare împrejmuiri

Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală

  Primăria Municipiului Fălticeni - Informatică / mass-media