Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT


   Compartimentul programe,
    proiecte de dezvoltare
            Persoană de contact:
               inspector sp. Silviu Buculei
                 Camera 27
                 Program: 8.00 - 15.00


FORMULARE ONLINE

Model cerere tip conform Legii 544 privind accesul la informaţiile de interes public
Model reclamaţie răspuns negativ
Model reclamaţie lipsă răspuns

   Directia urbanism si disciplina in constructii
            Persoane de contact:
                
                 dir. Catalin Fodor
                 insp.pr. Doina Simeria
                 insp.sp. Andrei Gagiu
                 ref.sp. Corneliu Bujor
                 insp. Diana Alexandra Gusa
                 Camera 30
                 Program: 8.00 - 15.00Cerere tip pentru eliberarea unui certificat de urbanism

Cerere tip pentru eliberarea unei autorizaţii de construire/ desfiinţare

    SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ
            Persoane de contact:
                 sef birou Elena Rotaru
                 referent Elena Coţofrei
                 referent Viorica Asofiei
                 referent Mihaela Pintea
                 Cam. 14-15
                 Program: 8.00 - 15.00


Cerere tip pentru acordarea alocatie complementara/ alocatiei de sustinere pt. familia monoparentala

Cerere tip pentru alocatie de stat pentru copii

Cerere tip pentru obtinerea venitului minim garantat conform Legii 416/ 2001
    COMPARTIMENTUL STARE CIVILA
            Persoane de contact:
                 inspector sup. Mihaela Dumitriu
                 insp.asis. Anca Vasiliu
                 inspector pr. Rodica Ioniţă
                 cons. jur. Tiberiu Tărnăuceanu
                 ref.sup. Maria Esanu
                 Cam. 7,8,9
                 Program: 8.00 - 15.00

Cerere tip pentru inregistrarea unui nou nascut
Cerere tip pentru eliberarea livretului de familie
Cerere tip pentru eliberarea unui certificat
Model declaratie recunoastere copil
Cerere tip pentru schimbarea numelui
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

    SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE
            Persoane de contact:
             şef serv. Marinela Gontariu
             consilier sup. Aurelia Iacob
             inspector sup. Cristian Gabriel Bighiu
             consilier juridic pr. Claudia Simona Siloche
             inspector sup. Constantin Chirilă
             inspector sup. Rodica Mihaela Oniciuc
             inspector sup. Cristian Colessa
             inspector pr. Mihaela Mogage
             consilier juridic asist. Elena Filip
             consilier juridic asist. Valentina Raileanu
                
                 Program: 8.00 - 15.00Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
Declaratie speciala de impunere pentru cladiri - persoane fizice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pt stabilirea impozitului pe mij. de transport - pf/pj
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pt stabilirea impozitului pe mij. de transport marfa cu masa totala>12 tone- pf/pj
Declaratie privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - pf
Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - pj
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane juridice
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice
Decontul de impunere pt stabilirea impozitului pe spectacole
Cerere inregistrare bilete intrare la spectacole
Decizie de impunere pt servicii reclama