Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art.7 al.1 din Legea nr.52/2003
Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari
Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind Aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2021”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului şi anexe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 01.05.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:21.04.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind Aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii in Municipiul Falticeni pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii in Municipiul Falticeni pentru anul 2021”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului şi anexe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 01.05.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:21.04.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea planului anual de actiune al Directiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale pentru anul 2021”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului şi anexe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 22.04.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:12.04.2021


În urma dezbaterii publice a proiectului de act normativ “Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021”, în data de 07.04.2021, aducem la cunoștința opiniei publice următoarele documente:
- Minuta dezbaterii publice
Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2021

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2021”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta şi anexe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 18.04.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:08.04.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au implinit sau implinesc varsta de 100 de ani sau peste 100 ani

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au implinit sau implinesc varsta de 100 de ani sau peste 100 ani”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului şi anexa, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 11.04.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:01.04.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Falticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin licitatie publica deschisa

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Falticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin licitatie publica deschisa”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 05.04.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:26.03.2021


ANUNT PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA

Astazi, 23.03.2021, Primaria Municipiului Falticeni invita pe toti cei interesati la intalnirea de dezbatere publica privind urmatorul proiect de act normativ: “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021”. Evenimentul are loc in data de 07.04.2021, ora 12.00, în sala „Iorgu Radu” a Primariei Falticeni, aflată la adresa str. Republicii, nr. 13.
Vezi: Materialele supuse dezbaterii publice

Data publicării:23.03.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Transmiterea in direct, video și audio, a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Falticeni”

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Transmiterea in direct, video și audio, a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 22.03.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:12.03.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021”

In conformitate cu prevederile, Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/09.03.2021, a art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 39(3 şi 4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021”. Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Direcţia Economică, şi anexele aferente), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Contestatiile, propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 24.03.2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:09.03.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Municipiului Fălticeni”.

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Municipiului Fălticeni”. Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Financiar – Contabilitate, şi anexele aferente), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 15 martie 2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:04.03.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 cu rata inflatiei in procent de 2.63%”.

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 cu rata inflatiei in procent de 2.63%”. Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Falticeni), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 15 martie 2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:04.03.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Organizarea Programului "Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu si poti planta un copacel de tuia in fata casei, in fata blocului, in fata scolii…in Municipiul Falticeni”

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind “Organizarea Programului "Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu si poti planta un copacel de tuia in fata casei, in fata blocului, in fata scolii…in Municipiul Falticeni”. Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul Mediu din cadrul Primariei municipiului Falticeni, si regulamentul de organizare), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 1 martie 2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:19.02.2021


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea aprobarea organizarii licitatiei publice deschise pentru inchirierea suprafetei de 40 m.p. teren situat in Piata Civica „Nada Florilor”, proprietatea publica a municipiului Falticeni in vederea amplasarii unei constructii provizorii pentru comercializarea florilor

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea organizarii licitatiei publice deschise pentru inchirierea suprafetei de 40 m.p. teren situat in Piata Civica „Nada Florilor”, proprietatea publica a municipiului Falticeni in vederea amplasarii unei constructii provizorii pentru comercializarea florilor". Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul gestionarea domeniul public/privat din cadrul Primariei municipiului Falticeni, si documentatia de atribuire), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 26 februarie 2021, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării:16.02.2021


În urma dezbaterii publice a proiectului de act normativ “Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni”, în data de 20.01.2021, aducem la cunoștința opiniei publice următoarele documente:
- Minuta dezbaterii publice
- Recomandările scrise colectate
- Versiunea revizuită, finală, a proiectului de act normativ


ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

Astăzi, 12.01.2021, Primăria Municipiului Fălticeni invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: “Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni”. Evenimentul are loc în data de 20.01.2021, ora 11.00, în sala „Iorgu Radu” a Primăriei Fălticeni, aflată la adresa str. Republicii, nr. 13.
Vezi: Materialele supuse dezbaterii publice
Data publicării: 12.01.2020


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei municipiului Falticeni si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si ale unitatilor subordonate

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea organigramei municipiului Falticeni si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si ale unitatilor subordonate". Proiectul de hotarare (insotit de referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Resurse Umane Comunicare din cadrul Primariei municipiului Falticeni, si anexele proiectul de hotarare), a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 1 ianuarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 22.12.2020

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achiziţii din cadrul Primariei municipiului Falticeni, si anexa proiectul de hotarare, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 31 decembrie, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 21.12.2020

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea imobilului – constructie in suprafata de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr.17, proprietatea publica a municipiului Falticeni în vederea amenajarii unei spalatorii ecologice

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea imobilului – constructie in suprafata de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publica a municipiului Falticeni în vederea amenajarii unei spalatorii ecologice". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achiziţii din cadrul Primariei municipiului Falticeni, şi documentatia de atribuire, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 18 decembrie, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 09.12.2020

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Falticeni pentru anul scolar 2021 - 2022

În conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Falticeni pentru anul scolar 2021 - 2022". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul legalitatea/circuitul actelor administrative din cadrul Primariei municipiului Falticeni, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 14 decembrie, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 04.12.2020

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare, şi referatul de specialitate, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 19 octombrie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 07.10.2020

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Stabilirea tarifelor pentru activitățile / serviciile prestate de către Direcția de Utilități Publice”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Stabilirea tarifelor pentru activitățile / serviciile prestate de către Direcția de Utilități Publice”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare, referatul de specialitate și fișele de fundamentare, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 3 august 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.
Data publicării: 23.07.2020

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare și raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Control Achiziţii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 5 iulie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare și raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 19 iunie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 29.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 29.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare și raportul de specialitate al Direcţiei Economice, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 31 mai 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare și raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 31 mai 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni”. Proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare și raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 31 mai 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Acordarea unor facilităţi fiscale”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea unor facilităţi fiscale.” Proiectul de hotărâre, însoţit de referatul de aprobare şi raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 25 mai 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 11 mp teren situată pe str. Sucevei, f.n., (zona bl.115), proprietatea privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix”

În conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 11 mp teren situată pe str.Sucevei, f.n., (zona bl.115), proprietatea privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix.” Proiectul de hotărâre, însoţit de referatul de aprobare şi raportul de specialitate al Serviciul administrativ control achiziţii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 27 aprilie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni.”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni.” Proiectul de hotărâre, însoţit de referatul de aprobare şi raportul de specialitate al Compartimentului legalitatea şi circuitul actelor administrative, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenţa decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 17 martie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Falticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Fălticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunţ cu privire la intenţia de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei în procent de 3.8%”

În conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Fălticeni aduce la cunoştinţa publică intenţia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei în procent de 3.8%”. Proiectul de hotarâre, însoţit de referatul de aprobare şi raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, secţiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat, pot fi trimise până pe data de 17 martie 2020, astfel: în scris, la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni (registratură), prin poştă (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de poştă electronică falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini si a contractului cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare in Municipiul Falticeni”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini si a contractului cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare in Municipiul Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de raportul de aprobare, studiul de fundamentare, caierul de sarcini, contractual de delegare, anexe, documntatii intocmite de Compartimentul Mediu, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 2 martie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Falticeni”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora Proiectul de hotărare privind “Suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de caierul de sarcini, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 29 februarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2020”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora “Proiectul de hotărare privind “Aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2020”. Proiectul de hotarare, insotit de caierul de sarcini, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 20 februarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii în Municipiul Falticeni pentru anul 2020”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora “Proiectul de hotarare privind Aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii in Municipiul Falticeni pentru anul 2020”. Proiectul de hotarare, insotit de caierul de sarcini, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 20 februarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind “Organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Falticeni, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora “Proiectul de hotărare privind Organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Falticeni, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare”. Proiectul de hotarare, insotit de caierul de sarcini, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 17 februarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind adoptarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora “Proiectul de hotărare privind adoptarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Directia Economica, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 3 februarie 2020, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str. Republicii nr. 13, Falticeni) sau pe adresa de posta electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind elaborarea “Planului de actiune al Directiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale pentru anul 2020”
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elabora “Planul de actiune al Directiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale pentru anul 2020”. Proiectul de hotarare, insotit de caierul de sarcini, intocmit de Serviciul Administrativ Control Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise pana pe data de 23 ianuarie 2020, astfel: ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro; prin posta, pe adresa: Primaria Municipiului Falticeni, str. Republicii, nr. 13, Falticeni, 725200; la sediul institutiei, la Registratura, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a constructiei in suprafata de 326 mp + terenul in suprafata de 523 mp pe care se afla amplasata constructia, inscrise in Cartea Funciara 40158 – UAT Falticeni, situat in municipiul Falticeni, str. Topitoriei nr. 2A, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni.
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " Vanzarea prin licitatie publica a constructiei in suprafata de 326 mp + terenul in suprafata de 523 mp pe care se afla amplasata constructia, inscrise in Cartea Funciara 40158 – UAT Falticeni, situat in municipiul Falticeni, str. Topitoriei nr. 2A, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni". Documentatia de atribuire a fost publicata pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 2 decembrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor municipale fractia umeda si uscata din Municipiul Falticeni
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor municipale fractia umeda si uscata din Municipiul Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare si raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 29 noiembrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind reorganizarea Muzeului de Arta “Ion Irimescu” Falticeni
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "reorganizarea Muzeului de Arta Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de nota de fundamentare depusa de Muzeul de Arta “Ion Irimescu”, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 29 octombrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul impozite și taxe din cadrul Primariei Municipiului Falticeni, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 21 octombrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural – artistice si comemorative in perioada 1 - 31 decembrie 2019
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural – artistice si comemorative in perioada 1 - 31 decembrie 2019”. Proiectul de hotarare a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 18 octombrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind infiintarea Directiei de utilitati publice, institutie publica de interes local cu personalitate juridica
In conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "infiintarea Directiei de utilitati publice, institutie publica de interes local cu personalitate juridica ". Proiectul de hotarare a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 14 octombrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulametului de reorganizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Falticeni
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " aprobarea Regulametului de reorganizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Falticeni”. Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare al initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Falticeni, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 13 septembrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea în perioada 19 - 20 octombrie 2019 a manifestarilor "Targul Marului" si "Festivalul Fanfarelor"
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "organizarea în perioada 19 - 20 octombrie 2019 a manifestarilor "Targul Marului" si "Festivalul Fanfarelor". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de coordonatorul managementului institutiilor muzeale din cadrul Primariei Municipiului Falticeni, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 6 septembrie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Falticeni in anul scolar 2019 - 2020
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Falticeni in anul scolar 2019 - 2020". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul financiar - contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Falticeni, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 16 august 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 152 mp, avand numarul cadastral 39829, situat in municipiul Falticeni, bulevardul 2 Graniceri fn, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni.
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 152 mp, avand numarul cadastral 39829, situat in municipiul Falticeni, bulevardul 2 Graniceri fn, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni". Documentatia de atribuire a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 16 august 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a constructiei in suprafata de 547 mp + terenul in suprafata de 739 mp pe care se afla amplasata constructia, inscrise in Cartea Funciara 32839 – UAT Falticeni, situat in municipiul Falticeni, str. Topitoriei fn, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni.
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind " Vanzarea prin licitatie publica a constructiei in suprafata de 547 mp + terenul in suprafata de 739 mp pe care se afla amplasata constructia, inscrise in Cartea Funciara 32839 – UAT Falticeni, situat in municipiul Falticeni, str. Topitoriei fn, ce apartine domeniului privat al Municipiului Falticeni". Documentatia de atribuire a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 2 august 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor municipale fractia umeda la Depozitul conform Moara
In conformitate cu prevederile art. 6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor municipale fractia umeda la Depozitul conform Moara". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul Mediu din cadrul Primariei Municipiului Falticeni, a fost publicat pe site-ul web www.falticeni.ro, sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotarare pot fi trimise, pana la data de 18 iulie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei Municipiului Falticeni (Registratura), prin posta (Falticeni, str. Republicii, nr. 13, cod postal 725200) sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea unei suprafete de teren, proprietatea publica a municipiului Falticeni in vederea amplasarii unui spatiu comercial provizoriu
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea unei suprafete de teren, proprietatea publica a municipiului Falticeni in vederea amplasarii unui spatiu comercial provizoriu". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul administrativ-control / achizitii publice din cadrul Primariei municipiului Falticeni, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 18 iunie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Municipiul Falticeni, judetul Suceava, din Romania, si Municipiul districtului Kedainiai din Republica Lituania
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Municipiul Falticeni, judetul Suceava, din Romania, si Municipiul districtului Kedainiai din Republica Lituania". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul juridic, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 23 mai 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Falticeni – Orizont 2030
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Falticeni – Orizont 2030". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Administratorul public din cadrul Primariei municipiului Falticeni, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 21 mai 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Falticeni - ORIZONT 2030

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind Organizarea si desfasurarea programului Zilele Municipiului Falticeni
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Organizarea si desfasurarea programului Zilele Municipiului Falticeni". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul cultura muzee, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 16 mai 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei municipiului Falticeni, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 15 mai 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea inchirierii a doua spatii avand destinatia de cabinete medicale, proprietatea privata a municipiului Falticeni
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Organizarea licitatiei publice in vederea inchirierii a doua spatii avand destinatia de cabinete medicale, proprietatea privata a municipiului Falticeni". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul administrativ – control / achizitii publice, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 8 mai 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si unitatilor subordonate
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora proiectul de hotarare privind "Acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si unitatilor subordonate". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Serviciul resurse umane, comunicare, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 25 aprilie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Intocmire PUZ in vederea construirii a doua locuinte colective (D+P+2E+M), pe terenul in suprafata de 2040 mp, situat pe str. Caporal Popescu f.n., nr. cadastral 35963, aflat in intravilanul municipiului Falticeni, jud Suceava
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Intocmire PUZ in vederea construirii a doua locuinte colective (D+P+2E+M), pe terenul in suprafata de 2040 mp, situat pe str. Caporal Popescu f.n., nr. cadastral 35963, aflat in intravilanul municipiului Falticeni, jud Suceava". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Directia Urbanism, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala si la avizierul Primariei municipiului Falticeni. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 09 aprilie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara si a situatiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Falticeni
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora " Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara si a situatiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Falticeni". Proiectul de hotarare, insotit de expunerea de motive a initiatorului si raportul de specialitate, intocmit de Directia Economica, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 19 martie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflatiei in procent de 4,6%
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020 cu rata inflatiei in procent de 4,6%". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Directia Economica, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala si la avizierul Primariei municipiului Falticeni. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 7 martie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13( sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Plan Urbanistic Zonal –Intocmire PUZ in vederea construirii unui ansamblu de locuinte P+4E+M pe str. 13 Decembrie nr. 25, municipiul Falticeni, jud. Suceava, proprietatea SC GOSCOM SA
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Plan Urbanistic Zonal –Intocmire PUZ in vederea construirii unui ansamblu de locuinte P+4E+M pe str. 13 Decembrie nr. 25, municipiul Falticeni, jud. Suceava, proprietatea SC GOSCOM SA ". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Directia urbanism, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala si la avizierul Primariei municipiului Falticeni. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 7 martie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii in Municipiul Falticeni pentru anul 2019
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii in Municipiul Falticeni pentru anul 2019". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Serviciul Administrativ-Control-Achizitii, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 15 februarie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.

Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2019
In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2019". Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Serviciul Administrativ-Control-Achizitii, publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 15 februarie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.


Anunt cu privire la intentia de elaborare a proiectului de hotarare privind adoptarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

In conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Falticeni aduce la cunostinta publica intentia de a elebora "Proiectul de hotarare privind adoptarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019"
Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii, intocmit de Directia Economica, a fost publicat pe pagina web www.falticeni.ro sectiunea Transparenta decizionzla si la avizierul Primariei municipiului Falticeni.
Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, pot fi trimise, pana pe data de 7 martie 2019, astfel: in scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratura), prin posta (str.Republicii nr.13( sau pe adresa electronica falticeni@falticeni.ro.
Anunt transparenta decizionala


Anunt transparenta decizionala
 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni