Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Anul 2005Luna
ianuarie extraordinara
ianuarie ordinara
februarie extraordinara
februarie ordinara
martie extraordinara
martie ordinara
aprilie ordinara
mai ordinara
iunie extraordinara
iunie ordinara
iulie ordinara
august extraordinara
august ordinara
septembrie extraordinara
septembrie ordinara
octombrie extraordinara
octombrie ordinara
noiembrie ordinara