Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Anul 2006Luna
ianuarie ordinara
februarie ordinara
martie ordinara
aprilie extraordinara
mai 08 mai extraordinara
mai 16 mai extraordinara
mai ordinara
iunie ordinara
iulie extraordinara
iulie ordinara
august extraordinara
septembrie extraordinara
septembrie ordinara
octombrie ordinara
noiembrie ordinara
decembrie extraordinara
decembrie ordinara