Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 34
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 28 din 30.01.2020 privind stabilirea destinaţiei de bunuri disponibile pentru compensare, în condiţiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 27 din 30.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărârea nr. 26 din 30.01.2020 privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu" Fălticeni a sumei de 15.575 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice


Hotărârea nr. 25 din 30.01.2020 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 24 din 30.01.2020 privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor municipale fractia umeda si uscata din Municipiul Falticeni


Hotărârea nr. 23 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţile subordonate


Hotărârea nr. 22 din 30.01.2020 privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 21 din 30.01.2020 privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică deschisă a unui imobil constând din constructie si teren aferent,proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 20 din 30.01.2020 privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 19 din 30.01.2020 privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 38333 şi 40478, proprietate privată a Municipiului Fălticeni


Pagina 1 din 34
inreg pe pagina:10