Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Subventie incalzire
Start la depunerea solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional

Tichetele sociale, emise pe suport electronic, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
- să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Fălticeni;
- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei ;
- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020 - 04.09.2020, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Fălticeni, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:
- acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal (în original și copie);
- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii) ;
- certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
- dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
- certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
- certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Cererea poate fi descărcată de aici.

Primăria Municipiului Fălticeni