Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT

MONITORUL OFICIAL LOCAL

1. STATUTUL MUNICIPIULUI FĂLTICENI


2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE


3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

- Hotărâri adoptate

- Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul privind evidența hotărârilor
     - Registrul privind evidența hotărârilor pentru anul 2021
     - Registrul privind evidența hotărârilor pentru anul 2020


4. DISPOZITȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

- Dispoziții cu caracter normativ, emise de Primarul Municipiului Fălticeni

- Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise
     - Registrul pentru evidența dispozițiilor emise pentru anul 2021
     - Registrul pentru evidența dispozițiilor emise pentru anul 2020


5. DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE


6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/ contrasemna/ aviza acte administrative

- Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public sau care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ale ședințelor publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public - Decizii ale Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Fălticeni
Primăria Municipiului Fălticeni