Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local

Program de lucru cu publicul

Pentru depunerea documentatiei de emitere a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire:
zilnic 8.00 - 12.00Conform Normelor Metodologice din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii lista certificatelor de urbanism si lista autorizatiilor de construire/desfiintare este publica.
Astfel in art.4 se precizeaza: "Transparenta procesului de autorizare - atat la nivelul certificatului de urbanism, cat si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului solicitantilor la informatii privind emiterea acestora, in conditiile prevazute la art. 37 si art. 53. 

Certificate de urbanism emise

anul 2024

anul 2023

anul 2022

anul 2021

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014

anul 2013

anul 2012

anul 2011

anul 2010

anul 2009

anul 2008

anul 2007

anul 2006

anul 2005

anul 2004

 
Autorizatii de construire emise

anul 2024

anul 2023

anul 2022

anul 2021

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014

anul 2013

anul 2012

anul 2011

anul 2010

anul 2009

anul 2008

anul 2007

anul 2006

anul 2005

anul 2004


 
  Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media