Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ:
1
Murariu George-Bogdan
 presedinte
2
Corbu Luminiţa-Claudia
 secretar
3
Matei Gabriel
 membru
4
Sandu Ioan-Sergiu
 membru
5
Amarie Mariana
 membru


II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
1
Bulaicon Constantin
 presedinte
2
Sandu Ioan-Sergiu
 secretar
3
Ilie Cosmin
 membru
4
Stoica Cozmin
 membru
5
Moroşanu Gabriel
 membru


III. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:
1
Cojocaru Eugenia-Liliana
 presedinte
2
Pintilii Marius
 secretar
3
Chirilă Gabriela-Violeta
 membru
4
Darabă Iulian
 membru
5
Drăguşanu Octav
 membru


IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
1
Haidău Răzvan-Petrică
 presedinte
2
Dulgheriu Maria
 secretar
3
Edu Anca
 membru
4
Mateiciuc Silviu-Nicolae
 membru
5
Gavril Elena
 membru


Comisiile legislaturii 2016-2020

Comisiile legislaturii 2012-2016

Comisiile legislaturii 2008-2012

Comisiile legislaturii 2004-2008   Ultima actualizare: 28.10.2020
Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media