Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
SUBVENTIE LA INCALZIRE
In perioada 11-25 octombrie 2021, se depun dosarele pentru subventia la incalzire. Modificarile ulterioare se pot face in perioada 1-15 a fiecarei luni. Dosarele pentru subventia la gaz metan, energie electrica si lemne se depun la asociatiile de proprietari. Pentru cei care locuiesc la case, dosarele se depun la primarie - camerele 14 si 15.

ATENTIE! Nu se va acorda subventie persoanelor care depun la dosar contractele la energie electrica sau gaz metan pe numele persoanelor decedate!
De asemenea, nu au dreptul la subventie persoanele care au conturi bancare cu valoare mai mare de 3000 lei.

Descarcati cererea pentru subventia la incalzire:

Cerere subventie la incalzire


AJUTOARE PENTRU INCĂLZIREA LOCUINŢEI

IN SEZONUL RECE NOIEMBRIE - MARTIE

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

L nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutor pentru incalzirea locuintei- măsură care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat si/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părti din cheltuielile cu încălzirea locuintei.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi si/sau petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru incălzirea locuinţei:

Familiile ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt pana la 1386 lei şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare sunt pana la 2053 lei.

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru incălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membrude familie

Gaze naturale

- Lei -

Combustibili solizi şi sau petrolieri

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<=200 lei

250

320

500

200,1 lei-320 lei

225

288

450

320,1 lei-440 lei

200

256

400

440,1 lei-560 lei

175

224

350

560,1 lei-680 lei

150

192

300

680,1 lei-920 lei

125

160

250

920,1 lei-1040 lei

100

128

200

1040,1 lei-1160 lei

75

96

150

1160,1 lei-1280 lei

50

64

100

1280,1 lei-1386 lei (familie) / 1280,1 lei-2053 lei (persoana singura)

25

32

50

Familiile ale căror venituri sunt de până la 1386 lei si persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în functie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.
În situatia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

4.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru incălzirea locuinţei este:

  • proprietarul locuinţei;
  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
  • persoana care a instrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de intreţinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct;
  • titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune;
  • alt membru de familie major şi legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie incălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri

- Cerere tip;

- copie dupa C.I./B.I. a proprietarului sau chiriasului (daca este cazul);

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Act proprietate / contract inchiriere / comodat;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie SAU ORICE ALT ACT DOVEDITOR AL VENITURILOR

- Pentru persoanele peste 18 ani care nu realizeaza venituri si nu frecventeaza scoala - declaraţie notariala data in acest sens

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: imputernicire notariala sau contract de inchiriere inregistrat la administratia financiara

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au varsta peste 18 ani si sunt trecute in cererea de acordare a subventiei

- Dosar cu şină.

- PERSOANELE CARE AU CONTURI BANCARE CU VALOARE MAI MARE DE 3000 LEI NU AU DREPTUL LA SUBVENTIE.

- PERSOANELE CARE DETIN TERENURI AGRICOLE ÎN ALTĂ LOCALITATE TREBUIE SĂ ADUCĂ ADEVERINTĂ DE TEREN AGRICOL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂTII RESPECTIVE, CU SUPRAFATA DETINUTĂ PRECUM SI CU VENITUL NET ANUAL

- ORICARE DINTRE MEMBRII FAMILIEI CARE SE REGĂSESC ÎN UNA DINTRE SITUATIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE 3 SI 4 (AFISATE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI, LA SEDIUL PRIMĂRIEI SI PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI) DUC LA RESPINGEREA DREPTULUI DREPTULUI DE SUBVENTIE LA ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU LEMNE.

Subvenţie incălzirea locuinţei cu Gaze naturale

- Cerere tip;

- ultima factura de la furnizorul de gaze naturale (E-ON GAZ etc.);

- copie dupa act proprietate / contract inchiriere / comodat casa;

- copie dupa B.I./C.I. a persoanei pe numele careia este incheiat contractul cu furnizorul de gaze naturale (Delgaz-Grid etc.);

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Act proprietate / contract inchiriere / comodat;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie SAU ORICE ALT ACT DOVEDITOR AL VENITURILOR

- Pentru persoanele peste 18 ani care nu realizeaza venituri si nu frecventeaza scoala - declaraţie notariala data in acest sens

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: imputernicire notariala sau contract de inchiriere inregistrat la administratia financiara

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au peste 18 ani si sunt trecute in cererea subventiei

- Dosar cu şină.

- PERSOANELE CARE AU CONTURI BANCARE CU VALOARE MAI MARE DE 3000 LEI NU AU DREPTUL LA SUBVENTIE.

- PERSOANELE CARE DETIN TERENURI AGRICOLE ÎN ALTĂ LOCALITATE TREBUIE SĂ ADUCĂ ADEVERINTĂ DE TEREN AGRICOL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂTII RESPECTIVE, CU SUPRAFATA DETINUTĂ PRECUM SI CU VENITUL NET ANUAL

- ORICARE DINTRE MEMBRII FAMILIEI CARE SE REGĂSESC ÎN UNA DINTRE SITUATIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE 3 SI 4 (AFISATE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI, LA SEDIUL PRIMĂRIEI SI PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI) DUC LA RESPINGEREA DREPTULUI DREPTULUI DE SUBVENTIE LA ENERGIE GAZE NATURALE.

Subvenţie incălzirea locuinţei cu Energie electrică

- Cerere tip;

- ultima factura de la furnizorul de energie electrică (E-ON Electrica etc.);

- copie dupa act proprietate / contract inchiriere / comodat casa;

- copie dupa B.I./C.I. a persoanei pe numele careia este incheiat contractul cu furnizorul de electricitate (Electrica etc.);

- copie dupa C.I./B.I. pentru toti membrii familiei peste 14 ani;

- copie dupa certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Adeverinţa de salariat (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie SAU ORICE ALT ACT DOVEDITOR AL VENITURILOR

- Pentru persoanele peste 18 ani care nu realizeaza venituri si nu frecventeaza scoala - declaraţie notariala data in acest sens

- Daca sunt chiriasi - acte doveditoare constand in: imputernicire notariala sau contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara

- Certificat fiscal pentru toate persoanele care au peste 18 ani si sunt trecute in cererea subventiei;

- Dosar cu şină.

- PERSOANELE CARE AU CONTURI BANCARE CU VALOARE MAI MARE DE 3000 LEI NU AU DREPTUL LA SUBVENTIE.

- PERSOANELE CARE DETIN TERENURI AGRICOLE ÎN ALTĂ LOCALITATE TREBUIE SĂ ADUCĂ ADEVERINTĂ DE TEREN AGRICOL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂTII RESPECTIVE, CU SUPRAFATA DETINUTĂ PRECUM SI CU VENITUL NET ANUAL

- ORICARE DINTRE MEMBRII FAMILIEI CARE SE REGĂSESC ÎN UNA DINTRE SITUATIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE 3 SI 4 (AFISATE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI, LA SEDIUL PRIMĂRIEI SI PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTIEI) DUC LA RESPINGEREA DREPTULUI DREPTULUI DE SUBVENTIE LA ENERGIE ELECTRICĂ.

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru incălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită in componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii insoţită de actele care atestă modificarea, in termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru incălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de imprejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate in stare de funcţionare


Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru incălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicităţii datelor inscrise in cererile pentru acordarea ajutorului pentru incălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor inscrise in cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă in urma intocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la incălzirea locuinţei incetează incepand cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează in condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

PRECIZARI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.10 DOSARELE PENTRU SUBVENŢIA LA GAZ METAN, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI SE DEPUN LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI. PENTRU CEI CARE LOCUIESC LA CASE DOSARELE SE DEPUN LA PRIMĂRIE.

ORICE MODIFICARE ADUSĂ LA DOSAR SAU DOSARE NOI SE VOR PRIMI ÎNTRE 1 ŞI 15 A FIECĂREI LUNI.

in situaţia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinţei se face incepand cu luna depunerii cererii.

Nu se primesc dosare de subventie pentru care contractul cu furnizorul de gaz/electricitate este al unei persoane decedate.

Subventie 2020-2021

Subventie 2019-2020

Subventie 2018-2019

Subventie 2017-2018

Subventie 2016-2017

Subventie 2015-2016

Subventie 2014-2015

Subventie 2013-2014

 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni