Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ:

 
   
1 Ghiorghi Cornia  preşedinte
2 Flaviu Melinte  secretar
3 Octav Drăguşanu  membru
4 Emil Hanganu  membru
5 Traian Ardeleanu  membru
 
    II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:  
   
1 Dumitru Iftime  preşedinte
2 Vasile Moroşanu  secretar
3 Dorin Donciu  membru
4 Dan Ioan Dascălu  membru
5 Lăcrămioara Grigoriu  membru
 
    III. Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:  
   
1 Vasile Sburlea  preşedinte
2 Vasile Tomescu  secretar
3 Eugen Mogoş  membru
4 Gheorghe Artenie  membru
5 Mariana Baciu  membru
 
    IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:  
   
1 Ioan Ilişescu  preşedinte
2 Constantin Mocanu  secretar
3 Ioan Drob  membru
4 Mihai Fîntînaru  membru
5 Dumitru Iftime  membru
 
       
 Ultima actualizare: 12 iulie 2004   Primăria Municipiului Fălticeni - Serviciul Relaţii Comunicare Promovare, Biroul Informatică