Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local

Proiect "Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Falticeni - Cod SMIS 155160

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului ā€žManagement performant pentru Municipiul Fălticeniā€ cod SIPOCA 1232/MySMIS2014+ 155160


Informare privind implementarea Proiectului ā€ Management performant pentru Municipiul Fălticeniā€ finanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod SIPOCA 1232/MySMIS2014+ 155160


Comunicat de presă ā€“ 22.08.2022
Primăria Municipiului Fălticeni