Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 120
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 236 din 19.12.2023 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna NOIEMBRIE 2023


Hotărârea nr. 235 din 19.12.2023 privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat pe str. Republicii nr.1, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Judeţeană Suceava


Hotărârea nr. 234 din 19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024


Hotărârea nr. 233 din 19.12.2023 privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea suprafeţei de 90 m.p. teren, înscris în C.F. 42368 - UAT Fălticeni, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiului Fălticeni, str. Halei f.n., cu acordarea dreptului de servitute de trecere proprietarului imobilului înscris în C.F. 32055 - UAT Fălticeni


Hotărârea nr. 232 din 19.12.2023 privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 231 din 19.12.2023 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unui imobil, proprietate privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr.285


Hotărârea nr. 230 din 19.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023


Hotărârea nr. 229 din 19.12.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.11.2023


Hotărârea nr. 228 din 06.12.2023 privind delegarea de gestiune, prin concesiune, a Serviciului public de gestionare a câinilor fară stăpân de la nivelul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava


Hotărârea nr. 227 din 06.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA 'IOAN CIUREA' - Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile O.U.G 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020


Pagina 2 din 120
inreg pe pagina:10