Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 120
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 246 din 19.12.2023 privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate


Hotărârea nr. 245 din 19.12.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie - martie 2024


Hotărârea nr. 244 din 19.12.2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2024 - 2025


Hotărârea nr. 243 din 19.12.2023 privind achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 96m.p. teren situat în municipiul Fălticeni, strada Broşteni, nr. 70, judeţul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 42465 - UAT Fălticeni şi includerea acestuia în domeniul public al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 242 din 19.12.2023 privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 241 din 19.12.2023 privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei


Hotărârea nr. 240 din 19.12.2023 privind modificarea taxelor privind folosirea locurilor publice şi prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni


Hotărârea nr. 239 din 19.12.2023 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unei suprafeţe de teren situată în incinta Şcolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Fălticeni, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amenajării unui spaţiu comercial provizoriu


Hotărârea nr. 238 din 19.12.2023 privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii


Hotărârea nr. 237 din 19.12.2023 privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2024


Pagina 1 din 120
inreg pe pagina:10