Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ:

 
   
1 Gheorghe Aldea  preşedinte
2 Eugen Mogoş  secretar
3 Liviu Grigoraş  membru
4 Cristina Nechifor  membru
5 Cătălin Costea  membru
 
    II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:  
   
1 Sabin Ghilea  preşedinte
2 Gheorghe Arteni  secretar
3 Lăcrămioara Grigoriu  membru
4 Gheorghe Negură  membru
5 Dan Ovidiu Constantin  membru
6 Gabriel Morosanu  membru
7 Constantin Bulboacă  membru
 
    III. Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:  
   
1 Vasile Sburlea  preşedinte
2 Catalin Coman  secretar
3 Ioan Corduneanu  membru
4 Roman Dumitru  membru
5 Constantin Bulboacă  membru
 
    IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:  
   
1 Viorel Dominte  preşedinte
2 Maria Dulgheriu  secretar
3 Gabriel Matei  membru
4 Gheorghe Aldea  membru
5 Vasile Sburlea  membru
 
     

Comisiile legislaturii 2004-2008
 
 Ultima actualizare: 5.02.2010   Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media