Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


PROGRAME DE DEZVOLTAREStrategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Fălticeni, JudeÅ£ul Suceava ā€“ ORIZONT 2030


Reabilitare termică cantină ā€žColegiul Național Nicu Ganeā€

Reabilitarea termică a internatului cămin C2 - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu

"Înfiinţare infrastructură de agrement Nada Florilor". Proiect finantat prin POR 2007 - 2013

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Fălticeni, JudeÅ£ul Suceava ā€“ ORIZONT 2030 Varianta consultativa

"Repararea, reabilitarea si modernizarea obiectivului de patrimoniu- Muzeul de Arta "Ion Irimescu" din Municipiul Falticeni, judetul Suceava". Proiect finantat prin POR 2007-2013

"Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Falticeni, judetul Suceava" Proiect finantat prin POR 2007-2013

ANUNTURI


ANUNȚ DEMARARE PROIECT Ā«MODERNIZARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A OBIECTIVULUI PARC PUBLIC - STR. MIHAI EMINESCU, NR. 4; REABILITARE TERMICA CORP B "MUZEUL DE ARTA ION IRIMESCU"; "RESTAURARE MONUMENT ISTORIC - CASA MEMORIALA MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL FALTICENI"Ā»


ANUNȚ DEMARARE PROIECT Ā« REABILITARE, EXTIDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FĂLTICENIĀ»


ANUNȚ ƎNCHIDERE PROIECT Ā«REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC ā€žMIHAI BĂCESCUā€Ā»


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT Ā«REABILITARE TERMICĂ CANTINA ā€žCOLEGIUL NAȚIONAL NICU GANEā€Ā»


Informare privind implementarea Proiectului "Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Falticeni.Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Cod SMIS 136253


ANUNȚ DEMARARE PROIECT Ā«REABILITARE TERMICĂ CANTINA ā€žCOLEGIUL NAȚIONAL NICU GANEā€Ā»


ANUNȚ DEMARARE PROIECT Ā«REABILITARE TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ā€žIOAN CIUREAā€Ā»


ANUNȚ ƎNCEPERE PROIECT Ā«REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC ā€žMIHAI BĂCESCUā€Ā»


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT Ā«MODERNIZARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A OBIECTIVULUI PARC PUBLIC - STR. MIHAI EMINESCU, NR. 4; REABILITARE TERMICA CORP B "MUZEUL DE ARTA ION IRIMESCU"; "RESTAURARE MONUMENT ISTORIC - CASA MEMORIALA MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL FALTICENI"Ā» SMIS 2014+ 124462


ANUNȚ ACORD MEDIU PROIECT ā€žConstruirea de locuințe NZEB PLUS pentru tineri Ć®n municipiul Fălticeni, județul Suceava