Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ:
 
   
1 Gheorghe Aldea  presedinte
2 Murariu George-Bogdan  secretar
3 Tomescu Laurenţiu-Daniel  membru
4 Vasile Sburlea  membru
5 Gabriel Matei  membru
 
    II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:  
   
1 Cristian Bărăscu  preşedinte
2 Gabriel Matei  secretar
3 Matei Pintilie  membru
4 Gheorghe Arteni  membru
5 Ioan Mihai  membru
 
    III. Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:  
   
1 Mihaela Bărbăcuţ  preşedinte
2 Maria Dulgheriu  secretar
3 Constantin Bulboacă  membru
4 Mihai Vitcu  membru
5 Costel Artene  membru
 
    IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:  
   
1 Liviu Grigoraş  preşedinte
2 Vasile Amariei  secretar
3 Viorel Dominte  membru
4 Cornelia Ilie  membru
5 Constantin Bulaicon  membru
 
     

Comisiile legislaturii 2008-2012

Comisiile legislaturii 2004-2008
 
 Ultima actualizare: 01.01.2014   Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media