Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ:
1
Matei Gabriel
 presedinte
2
Iacob Gheorghe
 secretar
3
Murariu George-Bogdan
 membru
4
Sburlea Vasile
 membru
5
Pascaru Gheorghe
 membru


II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
1
Arteni Gheorghe
 presedinte
2
Sandu Ioan-Sergiu
 secretar
3
Matei Gabriel
 membru
4
Zetu Ungureanu Magda Greta
 membru
5
Fodor Dinu-Dan
 membru


III. Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:
1
Cojocaru Eugenia-Liliana
 presedinte
2
Corbu Luminiţa-Claudia
 secretar
3
Deleanu Liviu-Daniel
 membru
4
Chirilă Gabriela-Violeta
 membru
5
Popa-Ion Olguţa
 membru


IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
1
Grigoraş Liviu
 presedinte
2
Dulgheriu Maria
 secretar
3
Bulaicon Constantin
 membru
4
Haidău Răzvan-Petrică
 membru
5
Asaftei-Titianu Ion
 membru


Comisiile legislaturii 2012-2016

Comisiile legislaturii 2008-2012

Comisiile legislaturii 2004-2008Ultima actualizare: 24.06.2016
Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media